březen 2023

Dokončují se práce na zateplení fasád ŘRD II a byly zahájeny práce na klinkerovém obkladu fasád ŘRD I. Ve všech domech jsou již kompletně dokončeny vnitřní omítky a postupně se uvádí do provozu tepelná čerpadla pro vytápění domů.