květen 2023

Dokončují se inženýrské sítě včetně úpravy komunikací a chodníků. Probíhají práce ve vnitřních prostorách.