listopad 2021

Bylo předáno staveniště generálnímu dodavateli stavby  – ASPIRA Construction a.s.