prosinec 2021

Výstavba byla zahájena a probíhají zemní práce.