říjen 2021

Bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Zahájení výstavby předpokládáme ještě do konce roku 2021.